Kunst og MVA

Merverdiavgift på kunst

Det er merverdiavgift på kunst (som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn). Denne blir automatisk beregnet og inkludert i fakturabeløpet når du handler hos Galleri Valen. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Dette avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifieres da heller ikke på faktura.

For all annen MVA-pliktig omsetning, herunder men ikke begrenset til innramming, frakt, brukskunst, smykker, spesifiseres MVA-beløpet på fakturaen i et eget felt.

Unntak for merverdiavgift ved kunstnerens (opphavsmannens) egen omsetning av kunst

Flere kunstverk i vårt sortiment er markert med en»P», dette betyr at disse kunstverkene omsettes i opphavsmannens eget navn, og formidles av Galleri Valen som mellommann.

Denne type omsetning er unntatt MVA i henhold til merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): – Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen, som da er å anse som kontraktsmotpart, med Galleri Valen som mellommann. For de berørte kunstverk blir dette spesifisert på faktura.

Eventuell reklamasjon på kunstverkene ved slik omsetning er opphavsmannens ansvar. Likevel har Galleri Valen avtalt med opphavsmannen og bistå denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til Galleri Valen.